CONTEMPORARY

CrossDance se nezaměřuje pouze na jeden taneční styl - všichni nakouknou pod pokličku všech 3 našich stylů

Snažíme se, aby děti nejdříve tančily, vnímaly hudbu, improvizovaly a teprve postupně se vracíme k technice jednotlivých stylů. CONTEMPORARY je právě takovým návratem k základním pohybovým potřebám tanečníka. První pokusy o tento styl vyplynuly z potřeby doplnění nutné taneční techniky, baletních základů, ovládání vlastního těla atd. Contemporary je jinak řečeno moderní výrazový tanec, který zkoumá a experimentuje s možnostmi těla a přitom taneční projev nijak nelimituje. Děti milují improvizaci ve stylu contemporary, která je pro ně pohybovým prožitkem, uvolňuje emoce a zbavuje studu...

 

 

VIDEO UKÁZKY contemporary (od našich tanečníků)

 conte small team minikidsconte sólo děti / conte sólo junior / conte formace děti / conte formace junior

 

 

Kontakt

Naděžda Eretová, Vladimír Vidner CrossDance Kolín, z.s., V Zídkách 526, Kolín II, 28002
(dodací adresa)

GYM CUBE, U Borků 1423 (místo tréninků)

ČÍSLO ÚČTU: 0437276309/0800 ČS Kolín
+420 728 412 582 (Eretová)
+420 723 109 942 (Vidner)
nada.eretova@seznam.cz